Belangrijkste trends en ontwikkelingen HR trendmonitor

De HR-trendmonitor brengt elk kwartaal de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in beeld. Een onmisbare tool nu meer medewerkers om zich heen kijken. Want, zo laten de resultaten zien, het vertrouwen in de arbeidsmarkt krabbelt steeds verder op.

In deze krappe arbeidsmarkt is aandacht voor het aantrekken en behouden van talent cruciaal. Dit begint bij het luisteren naar ieders behoeften.


Hierbij de belangrijkste trends volgens de HR-trendmonitor.

Professionele ontwikkeling
Aandacht voor professionele ontwikkeling leeft steeds meer onder medewerkers. Veel werkende Nederlanders hebben het gevoel dat hun professionele ontwikkeling tijdens corona stil heeft gestaan. Een vijfde van de medewerkers is niet tevreden over het huidige ontwikkelaanbod en een derde vindt dat ze te weinig tijd en ruimte voor hun ontwikkeling krijgen. Twee derde daarvan overweegt daarom de overstap naar een andere baan. Om verloop van medewerkers te voorkomen is investeren in ontwikkeling van medewerkers dan ook belangrijk.


Tip: neem als organisatie het ontwikkelaanbod onder de loep en zorg dat medewerkers inzicht krijgen in de doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden binnen de organisatie.
Start met het realtime meten waar zij interesse in hebben en waar behoefte aan is. Koppel terug wat je hoort en laat zien wat de organisatie op basis van de input doet, bv tijdens het wekelijkse teamoverleg.

Vitaliteit
Afgelopen jaar was vitaliteit van medewerkers, en zeker vitaliteit op afstand, een belangrijk thema in bijna elke organisatie. Nog steeds vindt ongeveer een derde van de werkenden de werkdruk momenteel te hoog. En vergeleken met vorig kwartaal hebben zelfs meer mensen moeite om het werk aan het eind van de dag los te laten. Daarom verwachten medewerkers van hun werkgever dat vitaliteit ook dit jaar veel aandacht krijgt.


Tip: voorzie medewerkers, zeker omdat hybride werken blijvend is, van individuele challenges of teamtrajecten om met hun eigen vitaliteit aan de slag te gaan. En breng deze initiatieven op het gebied van vitaliteit structureel bij je medewerkers onder de aandacht of zet hiervoor een ambassadeursprogramma in (wij helpen hierin graag!)

Er is genoeg werk aan de winkel als het gaat om medewerkers na een moeizaam jaar werken op afstand opnieuw te binden en te boeien. Medewerkers verwachten dat er binnen hun organisatie wordt gewerkt aan een open en veilige werkomgeving waarin vitaliteit en professionele ontwikkeling hoog op de agenda staan.

Vanuit #SAM ontzorgen we HR- en preventieteams bij het implementeren en verbeteren van het vitaliteitsbeleid voor de lange termijn: laagdrempelig, data-gedreven én gefaseerd. Het doel: vitale en gelukkige medewerkers!

 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende eerste kennismaking.

Hartelijke groet,

Fleur van den Horn | fleur@hashtagsam.nl | 06-57559650

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    X