Succesfactoren en onderscheidende aanpak voor een effectief vitaliteitsbeleid

We kijken terug op een zeer geslaagde webinar Succesfactoren en onderscheidende aanpak voor een effectief vitaliteitsbeleid vanuit een lange termijn visie‘ welke we vorige week gaven.

Het doel van deze webinar is om HR-, preventie- en vitaliteitmanagers inzicht te geven in de kansen die er liggen om het vitaliteitsbeleid vanaf scratch te starten, het huidige beleid naar een hoger niveau te tillen of hoe je zicht krijgt op de gebreken in het aanbod en dit aantoont.

Op donderdag 20 januari zullen we de webinar opnieuw live geven, dus leuk als je er dan bent! Maar graag geven je alvast een sneak preview van de meest gehoorde uitdagingen.

Benieuwd of ze jou bekend voorkomen…
1. Er is geen draagvlak van bovenaf

Als je met een vitaliteitsactiviteit of vitaliteitsbeleid begint en er is hiervoor te weinig of geen draagvlak, dan zal vitaliteit in de organisatie van korte duur zijn en zal het niet het gewenste effect hebben. Zorgen voor draagvlak (overigens in alle lagen!)  is noodzakelijk om vitaliteit goed van de grond te krijgen en houdbaar te maken voor de korte- en lange termijn.

Tip: Indien directie en management voldoende overtuigd zullen zijn van vitaliteit, dan zijn zij de aangewezen personen om een voorbeeldrol te vervullen. Goed voorbeeld, doet goed volgen! Een strategische sessie waarin je met hen aan tafel gaat om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en vitaliteitsdoelen te bepalen is essentieel.

2. We kunnen de effectiviteit niet meten
Als je als organisatie aan de slag gaat met vitaliteit en hiervoor budget vrijstelt, dan wil je natuurlijk wel weten of het uiteindelijk wat oplevert! Niets is zo zonde om activiteiten te organiseren op het gebied van vitaliteit, maar daar uiteindelijk niet de vruchten van te plukken. Worden medewerkers daadwerkelijk gezonder en vitaler na het volgen van de activiteiten?

Tip: Zorg ervoor dat je als organisatie nul-, tussentijdse- en eindmetingen/evaluatie houdt, zodat de effecten zichtbaar en meetbaar worden. We adviseren om hierbij gebruik te maken van realtime monitoring en metingen.

3. Er wordt amper gebruik van gemaakt
Wij spreken veel organisaties die activiteiten hebben georganiseerd op het gebied van vitaliteit, maar dat vitaliteit niet goed van de grond komt of dat er te weinig animo voor is. Of steeds dezelfde mensen die actief gebruik maken, vast herkenbaar.

Tip: Zorg dat de communicatie goed of helder is en dat het concept- en programma op het gebied van vitaliteit goed staat en zichtbaar is. Een ambassadeursprogramma waarin je met een eerste groep van early adaptors van start gaat, gaat je hier zeker bij helpen. Zorg hierbij voor een mix van medewerkers vanuit alle lagen in de organisatie.

Wil je weten welke andere uitdagingen er nog meer zijn?

Wees dan welkom bij onze eerstvolgende live webinar, welke we geven samen met sr vitaliteits adviseur en werkgelukdeskundige Céline Lustig-Siras.

Heb je andere vragen of wil je eens kennismaken
Maak een afspraak met ons. We helpen je graag!

Vitale groet,

Fleur van den Horn
Founder #SAM
fleur@hashtagsam.nl | www.hashtagsam.nl | 06 – 5755 9650

Vanuit #SAM ontzorgen we HR- en preventieteams bij het implementeren en verbeteren van het vitaliteitsbeleid voor de lange termijn: laagdrempelig, data-gedreven én gefaseerd. Het doel: vitale en gelukkige medewerkers!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.