Zo stimuleer je zelfregie in jouw organisatie

Het besef binnen organisaties wordt steeds groter: gezondheid en vitaliteit worden vooral individueel gestuurd. Je kan als organisatie van alles proberen en aanbieden, de daadwerkelijke beslissing om deel te nemen en een verandering in te zetten ligt altijd alleen bij de medewerker zelf.

De verandering aangaan ligt bij het individu, maar de voordelen voor de organisatie zijn natuurlijk immens.

Waarom zou je vanuit zelfregie werken?

Ten eerste, omdat ‘werken’ vanuit zelfregie inherent intrinsiek gemotiveerd is. De oplossingen die mensen dan bedenken zijn veel meer ingericht op hun eigen gevoelens, ideeën en impulsen, dan die van een ander. Hierdoor is de beslissing, het proces en het mogelijke resultaat veel meer eigendom van de beslisser. Daarmee zal het ook een duurzame oplossing worden in plaats van een tijdelijke fase of incidenteel gedrag.Wij hebben vanuit de eigen praktijk gezien, dat medewerkers die door de werkgever (met alle goede intenties) werden gestuurd deel te nemen aan onze leefstijltrainingen, veel minder gemotiveerd waren dit te doen. Een groot deel verkoos ook zijn/haar werk in plaats van tijd vrij te maken voor het eigen welzijn versus de super gemotiveerde deelnemers die zelf besloten deel te willen nemen.

Ten tweede begint de samenleving steeds meer te begrijpen dat een brede participatie nodig is voor het voortzetten van de verzorgingsstaat. Niet alleen ‘zorgen voor’ maar ook ‘zorgen dat’ begint belangrijker te worden als kenmerk van de preventieve zorg voor elkaar.

Zelfregie stuurt aan op de kern: je gaat uit van een omgeving waar zoveel mogelijk zelf bepaald kan worden en de juiste keuzes mogelijk zijn, maar je helpt mensen wel wanneer het écht nodig is.
Voorbeeld van een zelfregie model (ontwikkeld in opdracht van Zilveren Kruis, door prof. Tinka van Vuuren, drs. Mathilde Lub en drs. Lotte Mintjes. © Zilveren Kruis)

Toepassen binnen jouw organisatie


Het is zeer belangrijk dat je goed nadenkt over de bejegening richting medewerkers. Jouw persoonlijke gezondheidsvisie is niet de visie van een ander. Daarom moet er worden gezocht naar een houding van verantwoordelijkheid en keuzes in plaats van schuld of dwang die verwerkt zit in de visie van het gezondheidsbeleid.
Vier elementen van zelfregie:
 1. Eigenaarschap
 2. Eigen kracht
 3. Motivatie
 4. Contacten
Werken aan zelfregie betekent dat je jouw medewerkers ondersteunt en dus faciliteert bij het vinden van hun eigen hulpbronnen en de eigen oplossingen. Mensen bepalen zelf waar en wanneer ze begeleiding willen en welke hulp en vorm daar bij past.

Welke hulpbronnen je dan precies aan moet bieden verschilt per mens, leeftijd, werksituatie en noodzaak. Daarom moet je aanbod breed en gevarieerd zijn…
Hierbij onze tips:

 

 • richt je op zowel amplitie (bv lezingen ter inspiratie), preventie en curatie (bv 1-op-1 coaching)
 • richt je op zowel het persoonlijk welzijn (67% van verzuim komt hier vandaan) als uitdagingen op de werkvloer
 • richt je op zowel informatief voor bewustwording als intensiever voor gedragsverandering (onderzoek wijst uit dat hier minimaal 90 dagen voor nodig zijn)
 • zorg dat men zowel individueel kan deelnemen, of als groep met dezelfde uitdaging (samen sta je sterker!)
 • zorg dat er een mogelijkheid voor medewerkers om zich anoniem aan te kunnen melden, vooral op de taboe onderwerpen zoals financiën is dit een must!
En als laatste tip!
Maak vitaliteit onderdeel van het learning & development beleid. De human skills zijn minstens zo belangrijk als de hard en soft skills en laat hier vaak nog wel voldoende budgetten liggen.
Doe mee aan onze vitaliteitspilot NORM
In deze webinar vertellen we je er alles over.

Neem contact op


Heb je vragen over onze pilot of over een van onze aankomende evenementen? Neem dan gerust contact met ons op.
We helpen mee in de zorg voor gezonde, productieve en gelukkige medewerkers!

Vitale groet,

Fleur van den Horn
Co-founder Hashtagsam
E: fleur@hashtagsam.nl
www.hashtagsam.nl
M: 06 – 5755 9650

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.