Het belang van de Sustainable Development Goals (SDG’s)

We leven in een tijd waarin het streven naar een duurzamere en rechtvaardigere wereld cruciaal is. Een van de krachtigste instrumenten om dit doel te bereiken zijn de Sustainable Development Goals, ofwel de SDG’s.

In deze mail willen we graag het belang van de SDG’s benadrukken en delen waarom ze iedereen aangaan, ongeacht of je een kleine of grote organisatie bent. Ze worden namelijk voor een groot aantal organisaties VERPLICHT PER 2024.

 

Wat zijn de SDG’s?

De SDG’s zijn zeventien doelen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn aangenomen als een universele oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid, onrechtvaardigheid en de klimaatcrisis. Deze doelen zijn onder meer gericht op het uitbannen van honger, het verzekeren van toegang tot onderwijs, het bevorderen van gendergelijkheid, en het beschermen van ecosystemen.

Bijna een kwart van de SDG’s gaan over well-being, social en people. De duurzame bedrijfsvoering van nu vereist dus focus op de social impact van het health en safety beleid.

 

Welke SDG’s hebben betrekking tot wellbeing?

 1. SDG 3: Goede gezondheid en welzijn – Het waarborgen van een gezond leven en het bevorderen van welzijn voor iedereen, van alle leeftijden.
 2. SDG 4: Kwaliteitsonderwijs – Het garanderen van inclusief en gelijkwaardig kwaliteitsonderwijs en levenslange leer mogelijkheden voor iedereen.
 3. SDG 8: Waardig werk en economische groei – Het bevorderen van duurzame economische groei en waardig werk voor iedereen.

Employee wellbeing programs spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van de Corporate Social Responsibility and Development (CSRD) inspanningen van een bedrijf. Door het welzijn van hun medewerkers centraal te stellen, kunnen bedrijven een positieve werkomgeving creëren, de tevredenheid van medewerkers vergroten en bijdragen aan bredere duurzame ontwikkelingsdoelen. Hier zijn enkele manieren waarop employee wellbeing-programma’s kunnen bijdragen aan CSRD:

 1. Medewerkersbetrokkenheid en retentie: Welzijnsprogramma’s die de fysieke, mentale en emotionele gezondheid van medewerkers prioriteren, kunnen leiden tot een grotere tevredenheid en betrokkenheid op het werk. Wanneer medewerkers zich gewaardeerd en ondersteund voelen door hun organisatie, zijn ze geneigd langer bij het bedrijf te blijven. Dit vermindert verloop en gerelateerde kosten, terwijl het stabiliteit en productiviteit bevordert.
 2. Werk-privébalans: Welzijnsprogramma’s die een goede balans tussen werk en privéleven bevorderen, dragen bij aan duurzame ontwikkeling door medewerkers in staat te stellen hun persoonlijke en professionele leven effectief te beheren. Door flexibele werktijden, gezinsvriendelijke beleidsmaatregelen en ondersteuning voor zorgtaken aan te bieden, kunnen bedrijven medewerkers helpen een gezonde werk-privé-integratie te bereiken, stress verminderen en het algehele welzijn verbeteren.
 3. Gezondheids- en welzijnsinitiatieven: Bedrijven kunnen gezondheids- en welzijnsprogramma’s implementeren die de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers ondersteunen. Deze initiatieven kunnen het bieden van toegang tot fitnessfaciliteiten, het bevorderen van gezonde eetopties, het aanbieden van geestelijke gezondheidsbronnen, het organiseren van wellness-uitdagingen en het aanbieden van preventieve gezondheidscontroles omvatten. Door medewerkersgezondheid te prioriteren, kunnen bedrijven de kosten van gezondheidszorg verminderen, de productiviteit verbeteren en hun toewijding aan het welzijn van medewerkers laten zien.
 4. Professionele ontwikkeling en vaardigheidsverbetering: Het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van medewerkers door middel van training en vaardigheidsontwikkelingsprogramma’s draagt bij aan CSRD door levenslang leren te bevorderen en een cultuur van groei te stimuleren. Bedrijven kunnen mogelijkheden bieden voor medewerkers om nieuwe vaardigheden te verwerven, hun competenties te verbeteren en op de hoogte te blijven van trends in de branche. Dit komt niet alleen ten goede aan individuele medewerkers, maar versterkt ook het algehele talentenbestand binnen de organisatie en de bredere gemeenschap.
 5. Diversiteit en inclusie: Employee wellbeing-programma’s die diversiteit, inclusie en gelijke kansen prioriteren, dragen bij aan duurzame ontwikkeling door een meer rechtvaardige en inclusieve werkomgeving te creëren. Door een cultuur van respect, rechtvaardigheid en diversiteit te bevorderen, kunnen bedrijven een diverse medewerkerspopulatie aantrekken en behouden. Deze diversiteit brengt verschillende perspectieven, ervaringen en talenten samen, wat leidt tot meer innovatie, creativiteit en sociale samenhang.
 6. Betrokkenheid bij de gemeenschap en vrijwilligerswerk: Employee wellbeing-programma’s kunnen medewerkers aanmoedigen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten en vrijwilligerswerk. Door medewerkers de mogelijkheid te bieden om iets terug te doen voor de samenleving, kunnen bedrijven bijdragen aan sociale ontwikkeling en gemeenschapsbehoeften aanpakken. Dit kan het organiseren van vrijwilligersactiviteiten, het aanbieden van betaald verlof voor vrijwilligerswerk of het aangaan van partnerschappen met non-profitorganisaties omvatten.

Over het algemeen kunnen employee wellbeing-programma’s die het holistische welzijn en de ontwikkeling van medewerkers prioriteren, aanzienlijk bijdragen aan de CSRD-inspanningen van een bedrijf. Door een positieve werkomgeving te bevorderen, werk-privébalans te ondersteunen, gezondheid en welzijn te bevorderen, te investeren in professionele ontwikkeling, diversiteit en inclusie te omarmen en betrokkenheid bij de gemeenschap aan te moedigen, kunnen bedrijven hun toewijding aan duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid aantonen.

Wanneer wordt het verplicht voor jouw organisatie om te gaan starten met de duurzaamheidsrapportages?

 • Vanaf 2024 (informatie te rapporteren in 2025)

Bedrijven van openbaar belang met > 500 medewerkers

 • Vanaf 2025 (informatie te rapporteren in 2026)

Grote organisaties met min 2 criteria:

•> 250 medewerkers
•> 40 miljoen omzet
•> 20 miljoen totale activa

+ Indirect: MKB leveranciers

 • Vanaf 2026 (informatie te rapporteren in 2028)

Beursgenoteerde bedrijven en ook kleine en niet-complexe kredietinstellingen

 • Vanaf 2028 (informatie te rapporteren in 2029)

Non-EU moederbedrijven

Het is dus van groot belang dit goed in te richten, en wij vertellen je graag hoe…

Op dinsdag 30 januari geven wij samen met onze partner 2DAYSMOOD de gratis webinar ‘De sleutelrol van well-being op de werkvloer in het behalen van duurzaamheidsdoelen (SDG 3, 8 & CSRD)’ we laten feiten en cijfers met betrekking tot well-being zien, geven we je meer achtergrond over de SDG’s en een gedegen 5-stappenplan om dit binnen jouw organisatie te implementeren. Er is genoeg ruimte voor vragen die je mogelijk hebt over deze duurzaamheidsdoelen en deelname aan een hele gave pilot na afloop (start eind januari 2024).

Laten we samen streven naar een wereld waarin welzijn en kwaliteit van leven voor iedereen een realiteit is.

 

Doe mee aan onze unieke pilot!

Vanaf 2024 is het mogelijk om mee te doen aan een unieke pilot die we samen met onze partner 2DAYSMOOD gaan organiseren.

Wat kan je verwachten:

 • 4 maanden realtime meten
 • 0-meting
 • Activatiemails
 • deelname aan leefstijltraining naar keuze
 • eindmeting
 • Business case na afloop om jouw management team mee te krijgen

Meer informatie over deze pilot? Neem contact op via onderstaande link.

 

Contact

Heb je vragen over de SDG’s of over een van onze aankomende evenementen? Neem dan gerust contact met ons op.

We helpen mee in de zorg voor gezonde, productieve en gelukkige medewerkers!

Vitale groet,

Fleur van den Horn,
senior vitaliteitsadviseur
Co-founder Hashtagsam

E: fleur@hashtagsam.nl  
www.hashtagsam.nl
M: 06 – 5755 9650

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.