Strategische sessie

Tijdens deze sessie gaan wij actief aan de slag met het MT team om het fundament van het vitaliteitsbeleid te bepalen zodat elke teamlid helder krijgt: Waarom, Wat en Hoe het beleid geïmplementeerd zal worden en ook welke resultaten worden nagestreefd als MT team.

De sessie is opgebouwd in meerdere delen:

  • Strategische keuze: Big WHY? Waar liggen de prioriteiten: War for talent, Cultuur van bevlogenheid, productiviteit en absenteïsme onder controle houden?
  • Is situatie: Waar liggen de grootste problemen? Wat is er al? Wat hebben wij nodig?
  • Prioriteit: Hoe verhoudt zich welzijn/vitaliteit tot de visie, missie en waarden van het bedrijf?
  • Wie: Definitie van de verschillende verantwoordelijkheden/rollen MT/werkvloer, Verwachtingen ten opzichte van de ambassadeurs.
  • Hoe: welke middelen zijn er beschikbaar (budget, interne expertise, ondersteuning vanuit het beleid), quick wins? Incentives om medewerkers te motiveren om actief deel te nemen?

Doelgroep: Directie, Managementteam e/o OR

Aantal: Maximum 10 personen

Duur: 4 uur

Kosten: 1995 euro, exclusief btw en reiskosten

 

Tip: Het is raadzaam om aanvullend een ambassadeursprogramma uit te rollen om ook draagvlak onder de medewerkers zelf te creëren, als hier nog geen sprake van is.

Is dit iets voor jouw organisatie?

Neem contact met ons op, we helpen je graag!

Dat kan heel eenvoudig via email of bel ons op 06 – 5755 9650